ഗദ്ദര്‍ – എങ്ങനെ പോരാടണമെന്ന് നിങ്ങള്‍ മറന്നോ…

Gaddar_in_a_meeting_in_Nizam_College_Grounds-_2005.jpg (400×266)

“എങ്ങനെ പോരാടണമെന്ന് നിങ്ങള്‍ മറന്നോ?
എന്തിന് പോരാടണമെന്ന് നിങ്ങള്‍ മറന്നോ?
ആര്‍ക്കുവേണ്ടി പോരാടണമെന്ന് നിങ്ങള്‍ മറന്നോ?
അതോ, പോരാട്ടമെന്ന വാക്കുപോലും നിങ്ങള്‍ മറന്നോ?
എങ്കിലറിയുക, നിങ്ങള്‍ വെറും അടിമകള്‍ മാത്രമാണെന്ന്.”

‘വഴിതെറ്റിയ
വിപ്ളവ മാര്‍ഗങ്ങള്‍ക്ക് ക്ഷോഭത്തിന്‍െറ തിരുത്ത്’

Advertisements